•                       Názov banky: Poštová Banka
                          IBAN: SK9265000000000090117324
                          Variabilný symbol: Číslo objednávky bez "OBJ"

                          Pri platbe nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, urýchlite tak spracovanie Vašej platby.